Olympus Medical Products Czech

Olympus Medical Products Czech

Poznej Terku

Do Olympus Medical jsem nastupovala jako stážistka v červenci 2017. Stále studuji, na VŠE v Praze, obor Management. Na stáži v Přerově jsem strávila prakticky celé léto a musím říct, že mě to velmi bavilo. Nyní ji, už při studiu, dokončuji podle svých časových a studijních možností. Svou stáž absolvuji na oddělení neustálého zlepšování, kde se zaměřujeme na optimalizaci materiálních toků výrobních linek. Cílem by měl být kompletně optimalizovaný layout výrobní linky.

Jak probíhají stáže

Celá stáž probíhá pod dozorem mentora, který mi zároveň dělá takového průvodce a zadává mi úkoly, na nichž mám pracovat. Podle jejich rozsahu a charakteru trvá splnění některých z nich jeden den, jiných i déle. Během své práce dostávám zpětnou vazbu, společně výsledky úkolů hodnotíme a mluvíme o mé práci. Na své pozici se pohybuji v rámci multioborových týmů, což je pro mě velká výhoda, potkávám se díky tomu pokaždé s jinými lidmi z různých skupin, takže je to přínosné a zajímavé i z hlediska komunikace. V každém týmu je trochu jiná atmosféra a trochu jinak nastavený pracovní proces, což mi významně rozšiřuje jak profesní, tak lidské obzory.

Dělám něco, co mi dává smysl

Mým profesním cílem je dělat něco, co mě baví a co mi dává smysl, protože pokud to tak je, jsem ochotná dát tomu opravdu hodně energie. A na práci v Olympus Medical mě nejvíc baví právě komunikace s lidmi. S orientací na neustálé zlepšování, kdy se snažíme implementovat různé změny do celého výrobního procesu, je komunikace s lidmi alfou a omegou. Musím umět lidem nastávající změny správně vysvětlit, což není vždycky jednoduché. Je potřeba najít vhodný způsob, jak každou změnu komunikovat, tak, aby nebyla od začátku vnímaná jako negativní jen proto, že se jedná o změnu. To je pro mě vždycky výzva.

Michal Kubica

Continuous Improvement Manager

Michal se v OSTE zabývá zlepšováním procesů

Poznej Michala

Terka Kačírková

Stážistka

Terka se v oddělení neustálého zlepšování věnuje optimalizaci materiálních toků výrobních linek

Poznej Terku

Petr Komínek

Production Technology Engineer

Petr se v OSTE zaměřuje na konstrukci výrobních linek

Poznej Petra

Výsledky pro