Lata

Lata
Dan Patzelt

Dan Patzelt

koordinátor doučování

„Mým štěstím i prokletím je, že mě ze všeho nejvíc baví moje práce, takže se jí věnuju i ve volném čase.“

Poznej Dana

S klienty řeším, co od doučování očekávají, co potřebují a jaké jsou jejich cíle. Vedu vztah studenta a lektora tak, aby se ubíral právě tím směrem, který vede k vytouženému cíli. Lektoři mi píší zprávy z doučování a já jim poskytuju zpětnou vazbu, popřípadě učební pomůcky nebo cokoliv, co je potřeba. Kromě toho se ještě konají tzv. intervize, kde se scházím se skupinkou lektorů a snažím se je v práci podpořit. Ideální doučování je takové, o kterém moc nevím, nekonají se při něm žádné problémy a já se jenom dozvím úspěchy klienta. Důležité je navázání vztahu klienta s lektorem, moje úloha je ten vztah umožnit a poskytnout odbornou pomoc, když je třeba.

Petra Pfaurová

Petra Pfaurová

koordinátorka dobrovolníků

„Jako dobrovolnice jsem s klientem hodně pracovala na komunikaci a vůbec chápání toho, jak být ve vztahu s někým druhým.“

Poznej Petru

Do Laty jsem se nejdříve dostala jako dobrovolnice během studia sociální práce, takže mám dobrou představu o tom, jak dobrovolníkům pomáhat v pomáhání. Každý den odpovídám na velké množství emailů, ve kterých řeším všechno, co se týká našich dobrovolníků, jako například vyřizování volných vstupů pro schůzky s klientem. Dlouhodobě se snažíme spolupráci s dobrovolníky zlepšovat. Inovujeme motivační rozhovory, připravujeme vzdělávací kurzy nebo organizujeme volnočasové aktivity pro dobrovolníky tak, aby se u nás cítili dobře. Je toho hodně a každý den mi naplní malá část z toho všeho dobrého, co s Latou děláme.

Monika Drahošová

Monika Drahošová

manažerka služby

„U všeho, co dělám, se snažím, aby naše práce neodpovídala jenom zákonům, ale i nejnovějším trendům a poznatkům.“

Poznej Moniku

Spolu s dalšími pěti kolegy, které vedu, se starám o tři programy Laty: Ve dvou se to lépe táhne, program Podpůrné individuální práce s rodinou a pořádání Rodinných konferencí. U všeho, co dělám, se snažím, aby naše práce neodpovídala jenom zákonným požadavkům, ale i nejnovějším trendům a poznatkům. Moje práce je ale pořád do velké míry v podstatě alchymie. Na jedné straně máme spoustu klientů a na druhé straně naše dobrovolníky a jejich kombinací se pak snažíme vytvořit kamarádský vztah. K tomu, abychom takové přátelství správně namíchali, nám slouží informace o společných zájmech a to, jak dokážeme klienta i dobrovolníka poznat.

Výsledky pro