Světluška

Světluška
Přemek Filip

Přemek Filip

ředitel Světlušky

„Na svůj tým jsem moc hrdý. Je nás opravdu málo, ale společně zvládáme velký objem práce.“

Poznej Přemka

Do vedení Světlušky jsem nastoupil v roce 2014. Předtím jsem působil v několika velkých firmách. V nich jsem měl na starosti např. kontakt s neziskovým sektorem, zastřešoval jsem jejich společenskou odpovědnost i nadační aktivity. Když mě oslovila správní rada Světlušky, na nabídku jsem kývl, byla to výzva co se neodmítá. Navíc jsem měl chuť přenést své zkušenosti z managementu korporací i do  nadačního fondu.

 

Alena Schutová

Alena Schutová

nevidomá kavárnice a telefonistka při sbírce

„Všichni kolegové, s nimiž pracuji, jsou vidící. Nikdo mě ale nikdy nevnímal jako člověka s handicapem, nebo přítěž.“

Poznej Alenu

Pro Světlušku pracuji od roku 2005. Ze začátku jsem byla takzvanou stipendistkou Světlušky. To znamená, že mi Světluška finančně pomáhala a dodnes pomáhá. Tenkrát jsem si řekla, že bych se ráda aktivně podílela na chodu nadace. Začínala jsem jako moderátorka koncertů, poté jsem se začala pracovat v kavárně POTMĚ. Tam jsem si prošla pozicí hostesky, číšnice i průvodce. Ve finále jsem se zapojila i do samotné sbírky, nejen jako prodejce v terénu, ale i jako koordinátorka shánějící dobrovolníky, kteří nám pomohou prodávat sbírkové předměty.

Lucka Lešuková

Lucka Lešuková

koordinátorka nadačních příspěvků

„Ve Světlušce jsem naplnila svou osobní potřebu dělat něco, co mi bude dávat smysl.“

Poznej Lucku

Mým hlavním úkolem je pomáhat klientům, kteří potřebují nadační příspěvek ze sbírky. Nejprve společně řešíme podmínky a způsob podání, poté každému vysvětlím celý proces zpracování žádosti. Když k nám dorazí veškeré dokumenty od klienta, připravím stručný popis. V něm představím žadatele, jeho situaci a požadavky. Zároveň si ověřuji doporučení či studie, které jsou k žádosti přiloženy. Několikrát do roka potom zasedá grantová komise, která připravené podklady čte a schvaluje výši nadačních příspěvků.

Výsledky pro