Světluška

Světluška

Poznej Alenu

Pro Světlušku pracuji od roku 2005. Ze začátku jsem byla takzvanou stipendistkou Světlušky. To znamená, že mi Světluška finančně pomáhala a dodnes pomáhá. Tenkrát jsem si řekla, že bych se ráda aktivně podílela na chodu nadace. Začínala jsem jako moderátorka koncertů, poté jsem se začala pracovat v kavárně POTMĚ. Tam jsem si prošla pozicí hostesky, číšnice i průvodce. Ve finále jsem se zapojila i do samotné sbírky, nejen jako prodejce v terénu, ale i jako koordinátorka shánějící dobrovolníky, kteří nám pomohou prodávat sbírkové předměty.

Cesta do Světlušky

K téhle práci jsem se dostala doslova jako slepý k houslím. Na Pražském hradě probíhal koncert orchestru a nevidomých umělců. Ve Světlušce sháněli tenkrát nevidomou ženu, která by doplnila moderátorskou dvojici. Naše sbormistryně jim doporučila mě. Po téhle zkušenosti jsem ve Světlušce zůstala, ta organizace je mi velmi blízká, stejně jako celý kolektiv. Všichni kolegové, s nimiž pracuji, jsou vidící. Nikdo mě ale nikdy nevnímal jako člověka s handicapem, nebo přítěž. Když mám nějaký problém, vždycky mi někdo ochotně pomůže. Tahle možnost a vzájemná součinnost mě hodně posouvá, pomáhá mi to překonávat řadu bariér a problémů.

O Aleně

Kromě Světlušky pomáhám v jednom zařízení s výcvikem vodících psů. Každého pejska, který je připravený na předání novému majiteli, si vezmu nejprve do terénu a zkouším, jestli opravdu umí všechno, co má. Mým velkým koníčkem je i hudba. Vystudovala jsem konzervatoř Jana Deyla a teď dávám soukromé lekce zpěvu a hry na zobcovou flétnu. Vedu takový minisbor, zpíváme pro radost, nesnažím se svoje studentky zatěžovat zbytečnou teorií.

Přemek Filip

ředitel Světlušky

Přemek vede celý světlušcí tým

Poznej Přemka

Alena Schutová

nevidomá kavárnice a telefonistka při sbírce

Alena pomáhá organizovat celou sbírku a zároveň se podílí na chodu kavárny

Poznej Alenu

Lucka Lešuková

koordinátorka nadačních příspěvků

Poznej Lucku

Výsledky pro