Světluška

Světluška

Poznej Lucku

Mým hlavním úkolem je pomáhat klientům, kteří potřebují nadační příspěvek ze sbírky. Nejprve společně řešíme podmínky a způsob podání, poté každému vysvětlím celý proces zpracování žádosti. Když k nám dorazí veškeré dokumenty od klienta, připravím stručný popis. V něm představím žadatele, jeho situaci a požadavky. Zároveň si ověřuji doporučení či studie, které jsou k žádosti přiloženy. Několikrát do roka potom zasedá grantová komise, která připravené podklady čte a schvaluje výši nadačních příspěvků.

Práce mi dává smysl

Než jsem přišla do Světlušky, studovala jsem podnikání a administrativu a také pracovala v domově seniorů jako aktivizační pracovnice. Získala jsem tedy odlišné typy zkušeností, které se mi podařilo díky Světlušce úžasně zkombinovat. Zároveň jsem naplnila svou osobní potřebu dělat něco, co mi bude dávat smysl.

O Lucce

Podstatnou část svého volného času věnuji učení. Studuju teď rehabilitační a psychosociální péči v Budějovicích. Musím tedy dojíždět a jednou za čas si vzít volno z práce, což ale nikomu ve Světlušce nevadí. Naopak cítím velkou podporu od vedení i celého týmu.

Přemek Filip

ředitel Světlušky

Přemek vede celý světlušcí tým

Poznej Přemka

Alena Schutová

nevidomá kavárnice a telefonistka při sbírce

Alena pomáhá organizovat celou sbírku a zároveň se podílí na chodu kavárny

Poznej Alenu

Lucka Lešuková

koordinátorka nadačních příspěvků

Poznej Lucku

Výsledky pro