ARAYMOND

ARAYMOND
Vladimír Stupka

Vladimír Stupka

Vedoucí obchodního a marketingového oddělení

„Při práci s týmem se snažím být spíše rádcem a pomocníkem svých kolegů.“

Poznej Vladimíra

Ve společnost ARAYMOND působím celkem šestnáct let, začínal jsem jako technický prodejce a obchodní zástupce. Už čtyři roky vedu marketingové a obchodní oddělení pro Čechy a zahraničí, přesněji pro Slovensko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Často spolupracujeme a jednáme s kolegy v jiných částech světa. Naším hlavním úkolem je získávání zakázek pro společnost a udržování kontaktu se stávajícími klienty. Já sám se účastním především klíčových jednání s dlouhodobými klienty, často jezdím například do Škodovky.

Milan Harakal

Milan Harakal

Výrobní manažer

„Baví mě, že tady nemusím vynakládat energii na zajištění chodu výroby, ale mohu se spíš soustředit na její zdokonalování.“

Poznej Milana

Coby výrobní manažer mám na starosti vstřikovnu, údržbu forem a montáž. Součástí mé pracovní náplně je především celková koordinace výroby zahrnující údržbu strojů a analýzu dat. Ve společnosti máme systém, na který jsou napojeny všechny výrobní lisy a kde se shromažďují veškerá data o výrobě. S těmi já následně pracuji, hledám případné rezervy a problémy a výsledky reportuji kolegům. Můj pracovní den tedy z velké části naplňují i schůzky s vedoucími jednotlivých oddělení. Ty se týkají mimo jiné plánování strategií. Plánujeme, jak se budou naše výrobky prodávat či jak budeme řešit případné reklamace.

Pavel Kříž

Pavel Kříž

Disponent logistiky

„Automotive rozhodně není nuda!“

Poznej Pavla

Ve firmě už více než tři roky dělám disponenta logistiky. V praxi to znamená, že se s dalšími členy týmu průběžně snažíme skloubit požadavky našich zákazníků s možnostmi výroby tak, aby se vše stíhalo a všichni byli spokojení. Vzhledem k velkému množství klientů probíhá veškerá komunikace na dálku, v některých specifických případech volím osobní setkání. Občas se k nám do logistiky zatoulá nějaký požadavek, který spadá do kompetence jiného oddělení. V tom případě se ho snažíme co nejrychleji doručit na správné místo. Při celém procesu postupujeme logicky a komplexně, nezabíháme příliš do nesmyslných detailů.

Výsledky pro