CENTRUM HÁJEK

CENTRUM HÁJEK
Marcel Šik

Marcel Šik

Výkonný ředitel

„Na rodiče handicapovaných dětí jsou kladeny velké nároky a pomocná ruka velmi chybí.“

Poznej Marcela

Ten počáteční šok je asi pro všechny rodiče stejný. Očekáváte narození zdravého dítěte, ale realita je nakonec jiná. Když už na „to“ máte sílu, začnete vstřebávat a vyhodnocovat všechna fakta, začnete přemýšlet o tom, co můžete pro své dítě s handicapem udělat vy sám. A to byl i náš vlastní příběh., když jsme v roce 2007 očekávali příchod našeho čtvrtého potomka. Takže ano, primárním impulzem pro vznik celého projektu CENTRUM HÁJEK bylo narození nejmladšího syna Samuela, který má těžké mentální i tělesné postižení.

Konstantin Kostikov

Konstantin Kostikov

Hlavní fyzioterapeut

„Postupujeme podle individuálně nastavených plánů a snažíme se dosáhnout maxima u každého dítěte.“

Poznej Kosťu

V Hájku jsem více jak tři roky. Původem jsem z Běloruska, kde jsem fyzioterapii vystudoval a nějakou dobu tam také pracoval. Potom jsem několik let žil na Slovensku a pracoval s metodou podobnou TheraSuit, se kterou v CENTRUM HÁJEK pracuji dnes. Tam mě oslovili právě manželé Šikovi, kteří tam jezdili se synem na rehabilitační pobyty. Velmi mě zaujal jejich přístup a názory na to, jak má léčebná rehabilitace a péče o děti s handicapem vypadat. S manželkou, která je také fyzioterapeutka, jsme se tedy přestěhovali do Čech a pracujeme tady. Dnes sem za námi jezdí i původní klienti ze Slovenska, Lotyšska nebo Ruska.

Výsledky pro