CENTRUM HÁJEK

CENTRUM HÁJEK

Poznej Marcela

Ten počáteční šok je asi pro všechny rodiče stejný. Očekáváte narození zdravého dítěte, ale realita je nakonec jiná. Když už na „to“ máte sílu, začnete vstřebávat a vyhodnocovat všechna fakta, začnete přemýšlet o tom, co můžete pro své dítě s handicapem udělat vy sám. A to byl i náš vlastní příběh., když jsme v roce 2007 očekávali příchod našeho čtvrtého potomka. Takže ano, primárním impulzem pro vznik celého projektu CENTRUM HÁJEK bylo narození nejmladšího syna Samuela, který má těžké mentální i tělesné postižení.

Z reklamky do sociálních služeb

Já jsem původně grafik a ilustrátor. Dodnes máme s manželkou malou reklamní agenturu, ale v porovnání s minulostí v ní participujeme nyní už spíš minimálně. Centrum vzniklo v podstatě jako náš druhý pracovní projekt, nyní ve výsledku ale pohltí téměř veškerý náš čas. Moje manželka je ředitelkou CENTRUM HÁJEK a vyloženě tímto projektem žije. Zároveň se ale snažíme zachovat si svůj soukromý život, i nadále se cítíme být hlavně rodiči našich čtyř dětí.

Na rodiče jsou kladeny velké nároky

Chtěli jsme synovi do budoucna zajistiti tu nejlepší každodenní péči, ale zároveň jsme si ale přáli, aby tuto možnost měli i ostatní děti a rodiče, kteří se rozhodli o své dítě pečovat a podřídit mu celý svůj budoucí život. Z vlastní zkušenosti vím, že každodenní péče je pro rodiče velmi náročná, a to nejenom psychicky a fyzicky, ale také finančně. V tomto směru stát nevytváří pro pečující rodiče právě ideální podmínky. 

Hodně krátký odstavec

Pokud se nám podaří vyšetřit nějaký volný čas, vyrazíme s manželkou na kola do Českého Lesa. Dobře to tam známe, na podzim je to úplný houbařský ráj. Jinak jsou naše víkendy většinou pracovní – to je dáno neustále narůstající administrativou, osobní účastí na různých akcích spojených s prezentací projektu a podobně. CENTRUM HÁJEK je v podstatě takové naše páté dítě.

Ještě nekončíme

Nyní se chystáme na další etapu dostavby centra. Poprvé se nám naskytla možnost čerpání evropské dotace. Z počátku jsme totiž vše financovali spolu se společníkem jen z našich vlastních finančních prostředků, následně nám pomohlo, a stále pomáhá, hned několik nadačních fondů a firem. Až bude vše hotové, budeme v neziskovém sektoru největší centrum svého druhu. Tím to pro nás ale nekončí. Díky nově vybudovaným prostorám budeme moci kapacitu našich klientů radikálně navýšit. Vzniknou nová pracovní místa a to přinese nové povinnosti. S předstihem například pracujeme na projektu realizace vnitřního bazénu a hipoterapie.

Rodič práce všeho druhu

Pokud chcete svému dítěti otevřít dveře k co nejlepší kvalitě budoucího života, nemůžete se soustředit pouze na uspokojování jeho základních životních potřeb; dát mu najíst, přebalit ho a pomazlit se s ním... Musíte si stanovit koncepci, jak budete pracovat na rozvoji jeho rozumových dovedností, třeba prostřednictvím speciálního pedagoga a ergoterapeuta, a pohybových dovedností za pomoci fyzioterapeuta. Tohle vše ale nemůže rodič zvládnout sám jako jediný voják v poli. Při veškeré dobré vůli rodič není odborník, chybí mu zkušenosti a potřebné pomůcky a přístroje. Proto jsme chtěli založit zařízení, které pomůže rodičům tím, že mohou pod jednou střechou využít pomoc vzdělaných odborníků, kteří celodenně o jejich dítě pečují a pracují s ním. Oni pak mohou zůstat prostě rodiči.

Hledáš job?

Právě nabíráme!

Zaujala tě naše společnost? Hledáme nové parťáky do týmu!

Kouknout na nabídky

Každá rada drahá

Na skutečnosti, že se Vám narodí dítě s postižením, je podle mne nejpodstatnější dovršení bodu smíření se s faktem, že to bude jinak, než jak jste si sami přáli. Každý máme tento bod uvědomění si reality časově rozdílně nastavený. Někteří rodiče mají často tendenci zacházet se svým dítětem jako se zdravým a pokud to jde, umístit ho do běžné školky, a to často navzdory jeho objektivně těžkému postižení s tím, že je to pro něj přece to nejlepší v rámci společenské integrace. U lehčích typů handicapu je to samozřejmě ideální řešení, zdraví vrstevníci jej motivují k lepším výsledkům ve všech směrech, ale u dětí s těžkým handicapem je to špatné řešení. Často k nám přichází děti už ve vyšším věku, kdy je samotná rehabilitace velmi náročná a posun dítěte už není takový, jaký by byl, kdyby k nám přišlo v rannějším věku. Čím dřív se tedy rodiče smíří s tím, že potřebují pro své dítě speciální péči, tím lépe nejen pro něj, ale i pro ně samotné. 

Marcel Šik

Výkonný ředitel

Spolu se svou ženou Lenkou založil CENTRUM HÁJEK. Dělá vše, co je třeba, a ještě něco navíc.

Poznej Marcela

Konstantin Kostikov

Hlavní fyzioterapeut

Kosťa vede tým fyzioterapeutů a sestavuje individuální rehabilitační plány.

Poznej Kosťu

Výsledky pro