Pixel Federation

Pixel Federation
Michal Koleják

Michal Koleják

Producent

„Najväčším benefitom je pre mňa to, že v práci nemám stres. To nič nevyváži, a je to vďaka tomu, ako je firma nastavená.“

Spoznaj Michala

Vo firme som štyri roky, no pôvodne som začínal na úplne inej pozícii – kreslil som. Ako producent pôsobím už viac ako rok. Náplň práce producenta je v prvom rade zabezpečiť čo najhladší chod produkcie hry. To znamená koordináciu jednotlivých produkčných oddelení, plánovanie - dlhodobé aj krátkodobé, zabezpečenie nástrojov pre prácu, komunikáciu so supportnými oddeleniami, people development a v neposlednom rade vytváranie pohodovej a priateľskej atmosféry. To zahŕňa hlavne každodennú komunikáciu s ľuďmi v tíme.

Lucia Šicková

Lucia Šicková

Chief Learning Officer

„Pixel sme založili, pretože sme verili, že hry dokážeme robiť lepšie. Dnes už to vieme celkom iste.“

Spoznaj Luciu

Ako spoluzakladateľka pracujem vo firme od úplného začiatku. Na nejakú dobu som sa vzdialila, kvôli rodičovským povinnostiam, ale pred pár rokmi som sa vrátila do firmy naplno. Môj tím má na starosti všetko ohľadom ľudí v Pixel Federation. Staráme sa tak o recruitment správnych ľudí, ich onboarding do firmy, ako aj o ich vzdelávanie a hlavne spokojnosť. Pred Pixelom som spolu s ostatnými zakladateľmi pracovala v hernom štúdiu a samozrejme sme si so všetkým sebavedomím a optimizmom v mladosti mysleli, že to zvládneme lepšie, tak sme založili Pixel. Dnes verím, že je to pravda a zvládli sme to. Tá cesta ale nebola samozrejme tak jednoduchá.

Eva Pavlovičová

Eva Pavlovičová

Social Media Manager

„Pre komunikáciu s komunitou je nevyhnutné hre rozumieť. To je možné len vtedy, keď ju sami hráte.“

Spoznaj Evu

Starám sa na sociálnych sieťach o našu hru Diggy's Adventure. Spolu s grafikmi vyvíjam komunikačné stratégie pre Facebook, Instagram aj Twitter. Tiež sa spolupodieľam na tvorbe contentu pre naše firemné sociálne siete. Sme päťčlenný tím a každý z nás sa stará o niektorú z hier a spoločne potom o sociálne siete Pixel Federation. Diggy's Adventure je role playing game, kde hráš za svoju postavičku a vydávaš sa na dobrodružnú výpravu. Cestou dostávaš rôzne úlohy, riešiš hádanky a získavaš rôzne materiály. Hrať hru a rozumieť jej, to je jedna z podmienok. Bez toho by sa mi s komunitou komunikovalo len ťažko. Najviac ma baví pracovať s Facebookom, máme tam najviac hráčov.

Výsledky pro