Google

  • Bratislava
  • do 50 zamestnancov
Google

Zoznám sa s Máriou

V Googli som začínala pred dvoma rokmi ako stážistka. Bola som vtedy ešte študentkou vysokej školy. Po ukončení bakalára som začala pre Google pracovať na plný úväzok a v súčasnosti mám pod sebou komplexný projekt prepojenia našich iniciatív s univerzitami v Česku a na Slovensku. V rámci projektu Grow with Google organizujem školské, vzdelávacie podujatia, prednášky a workshopy. Orientujem sa hlavne na študentov, no samotná iniciatíva Grow with Google sa zameriava aj na rozvíjajúcich sa podnikateľov a rôzne start-upy.

Grow with Google

Hlavným cieľom tejto iniciatívy je pomôcť Slovákom, aby rozvíjali úspešne svoje podnikanie a zároveň sa cítili na pracovnom trhu sebavedomejšie. Je to vzdelávací projekt, ktorý má za úlohu s pomocou rôznych prednášok a workshopov prispieť k dosiahnutiu digitálnych zručností. Najnovšie sme vyrazili do regiónov, kde je povedomie o digitálnych možnostiach výrazne nižšie ako vo veľkých mestách. V našej iniciatíve nie sme izolovaní a nadväzujeme kontakty s firmami, ktoré majú podobnú víziu.

O Márii

Vo voľnom čase sa realizujem v neziskovom sektore. Do istej miery je táto záľuba prepojená s mojou prácou v Googli. Týka sa totiž vzdelávania, mentorovania a pomoci študentom s rozvíjaním ich vlastného biznisu. Okrem toho tancujem salsu, veľa cestujem, čítam, zbieram modranskú keramiku a chodím na burzy starožitností. Záujmov mám naozaj mnoho. Vďaka flexibilnému pracovnému času to však nie je prekážka. 

Nezaspať na vavrínoch

Takýto projekt nestačí len vymyslieť a potom ho udržiavať. Aby bol skutočne úspešný, musíme sa neustále zamýšľať nad tým, ako ho chceme posúvať a kam by sa mohol ďalej rozvíjať. Vyžaduje to kreativitu, flexibilné myslenie a pozorné načúvanie našim klientom. Myslenie mimo zabehnuté šablóny je jedným z najdôležitejších vlastností zamestnanca Googlu.

Success stories

Moja úloha nekončí odprezentovaním prednášky. S klientmi ich biznis živo konzultujem aj po prednáškach a snažím sa im pomôcť. Jedným z najväčších benefitov mojej práce sú potom príbehy a spätná väzba ľudí, ktorým sme pomohli k úspechu. Za mojou prácou tak ostávajú aj reálne výsledky a to je jedna z vecí, ktoré si na nej najviac cením.

Martina Sokolíková

Grow with Google Manager, Slovensko

Martina je líderkou programu Grow with Google.

Zoznám sa s Martinou

Juraj Stankay

Industry Manager, Slovensko

Juraj vymýšľa reklamno-technologické stratégie pre rozvoj biznisu Google klientov.

Zoznám sa s Jurajom

Mária Sofia Takáčová

Grow with Google Associate, Slovensko

Mária manažuje rôzne vzdelávacie projekty, podujatia a zodpovedá za Google partnerstvá.

Zoznám sa s Máriou

Výsledky pro