ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna
Jan Ľuptovský

Jan Ľuptovský

Ředitel regionu Praha – interní distribuce

„Každodenní drobné vtípky a legrace jsou ingrediencí dobře fungujícího kolektivu.““

Seznam se s Honzou

Mou hlavní náplní práce je tvořit a dosahovat vize regionu. V regionu mám tři zaměstnance a sedm manažerů obchodních skupin, se kterými jsem v každodenním kontaktu. Spadá pode mě také více než sto obchodníků. Ty pravidelně navštěvuji na pobočkách, abych věděl, jak to u nich funguje a zůstal tak v kontaktu s obchodem. Můj den je zatížen převážně administrativou. Pomáhám obchodníkům s úpisy, se schvalováním obchodů, získáváním nových klientů i s likvidací pojistných událostí.

Lenka Vocásková

Lenka Vocásková

Klientský pracovník kontaktního centra

„Denně vyslechnu desítky příběhů našich klientů. Některé se opakují, jiné jsou až kuriózní.“

Seznam se s Lenkou

V kontaktním centru pracuji s dalšími dvaceti kolegy. Mým úkolem je přijímat hovory od klientů, žádosti o nahlášení pojistné události na vozidle, majetku, nebo cestovním pojištění. Vyřizuji také dotazy k pojistným událostem, registruji je v interním systému a starám se o doklady a požadavky klientů ke všem druhům těchto událostí. Slyšela jsem už opravdu hodně příběhů, a člověk je občas až překvapený, co všechno se může stát. Jedním z kuriózních případů bylo, když kůň couval z vozíku a doslova si sednul na kapotu auta, které stálo za ním.

Jan Zajíc

Jan Zajíc

Risk Manager

„Moje práce je důležitým odrazovým můstkem pro strategické plánování chodu celé společnosti.“

Seznam se s Honzou

V ČSOB pojišťovně jsem už 8 let a moje práce je hodně o analýzách, výpočtech, modelech a statistikách. Věnuji se přírodním katastrofám a objevování nových rizik. To jsou rizika, která nás sice v tuto chvíli nemusí trápit, ale měli bychom na ně být v budoucnu připraveni. Objevuji ve světě nové trendy, hrozby nebo typy pojištění. Pracuji s modely třetích stran, se kterými si můžu různě hrát a provádět detailní simulace rozdílných situací. Třeba, co se stane, když selžou protipovodňová opatření.

Výsledky pro