OMEXOM GA Energo

OMEXOM GA Energo
Pavel Němeček

Pavel Němeček

Vedoucí projektů nízkého a vysokého napětí

„V technologiích Smart city vidíme obchodní příležitost i udržitelnou budoucnost.“

Seznam se s Pavlem

Ve firmě mám na starost celou oblast našich projektů vysokého a nízkého napětí. Vedu tři naše střediska – tady v Plzni, v Lounech a v České Lípě. Starám se, aby střediska fungovala a měla práci. Dostáváme od klientů zadání, kam je třeba zavést a připojit proud a my to řešíme po technické stránce. Vypracujeme projekt, vyřešíme to s vlastníky dotčených pozemků, necháme na to vystavit souhlas či územní rozhodnutí a odevzdáme to zase klientovi. Tam se to odsouhlasí a následně realizuje. Tím ale nekončíme. 

Michal Loveček

Michal Loveček

Project Manager

„Obchodování s Beneluxem pro nás bylo neznámé území. Výsledky své práce můžu jasně vidět.“

Seznam se s Michalem

V OMEXOMu pracuji od ledna 2012. Začínal jsem v divizi Rozvoden v Brně. Po dvou letech mě převeleli sem do Plzně do obchodní divize, kde mám na starost zahraniční aktivity. Z Brna se mi sem přestěhovaly ale vlastně jen papíry, protože skoro všechny moje aktivity jsou v Beneluxu. Moc se v Plzni ani v Česku neohřeju. Asi 80 % času trávím v Holandsku či Belgii, kde mám kolegy, kteří mají na starost projekty, které jsem vyjednal. Snažím se organizovat svůj čas tak, abych jeden týden trávil v Belgii, jeden v Holandsku a další třeba v Česku. 

Petr Humpolec

Petr Humpolec

Technik přípravy a realizace staveb

„Práce v Omexomu pro mě znamená jistotu. Působíme v oboru, který budou lidé vždy potřebovat.“

Seznam se s Petrem

Práce na projektu začíná ještě před tím, než se oficiálně podepíše smlouva s investorem. Musím si nastudovat projektovou dokumentaci, sestavit harmonogram a domluvit se subdodavateli postup tak, abychom se po podpisu smlouvy mohli ihned pustit do práce. V průběhu realizace stavby kontroluji, jestli je práce kvalitně odvedená a že se neodchylujeme od časového ani finančního plánu. Pokud nastanou odchylky nebo se vyskytne něco, co jsme nemohli předpokládat, konzultuji vše s investorem. Po dokončení výstavby rozvodny dotáhnu legislativní požadavky, ukončím projekt v interním systému a předám budovu zadavateli.

Ondřej Michna

Ondřej Michna

Projektant

„Máme tady rozmanitý kolektiv. Jsou tu jak lidé, ke kterým mám věkově blíže a máme si co říct, tak i starší a zkušenější, od kterých se můžu hodně naučit.“

Seznam se s Ondrou

Můj denní chléb je projektování rozvoden elektrické energie v programu AutoCAD. Zpravidla pracuji na dvou až čtyřech projektech najednou. Od kolegů elektrikářů dostanu technologii a mým úkolem je zabalit ji do úhledného balíčku – budovy – tak, aby byl výsledek funkční a odpovídal technickým normám. Zpracovávám veškerou projektovou dokumentaci, od územního rozhodnutí, přes stavební povolení až po prováděcí dokumentaci. Aktuálně pracuji na největší stavbě, kterou Omexom realizuje. Jedná se o otevřenou rozvodnu v Prostějově. Budova bude mít dvě patra a sklep, bude vysoká 10 metrů a široká 20x 20 metrů.

Výsledky pro