OMEXOM GA Energo

OMEXOM GA Energo

Seznam se s Petrem

Práce na projektu začíná ještě před tím, než se oficiálně podepíše smlouva s investorem. Musím si nastudovat projektovou dokumentaci, sestavit harmonogram a domluvit se subdodavateli postup tak, abychom se po podpisu smlouvy mohli ihned pustit do práce. V průběhu realizace stavby kontroluji, jestli je práce kvalitně odvedená a že se neodchylujeme od časového ani finančního plánu. Pokud nastanou odchylky nebo se vyskytne něco, co jsme nemohli předpokládat, konzultuji vše s investorem. Po dokončení výstavby rozvodny dotáhnu legislativní požadavky, ukončím projekt v interním systému a předám budovu zadavateli.

Překážky jsou na denním pořádku

Za celých 12 let, co v Omexomu pracuji, jsem jen dvakrát stavěl rozvodnu „na zelené louce“. V ostatních případech se jedná o rekonstrukce nebo přestavby stávajících rozvoden. To s sebou přináší situace, které dopředu nemůžeme předpokládat. Nejčastěji se potkávám s tím, že v předchozí projektové dokumentaci nesouhlasí nějaké rozměry se skutečností. Stalo se nám ale i to, že jsme při výkopových pracích narazili na základy rozvodny, která tam byla před 50 lety. 

Hledáš job?

Právě nabíráme!

Zaujala tě naše společnost? Hledáme nové parťáky do týmu!

Kouknout na nabídky

O Petrovi

Od dětství jsem se aktivně věnoval sportu všeho druhu, a do 30 let jsem dokonce hrál závodně fotbal. Teď šel sport stranou a věnuji se především rodině. I přesto, že mám dvě malé děti, není to pro mě ani manželku překážka. Když je hezký víkend, hodíme děti na záda a vyrazíme na túru třeba do Beskyd, odkud pocházím. Přes týden si s kolegy zahrajeme fotbal nebo tenis na hřišti, které je součástí našeho areálu.

Pavel Němeček

Vedoucí projektů nízkého a vysokého napětí

Pavel vede tři střediska OMEXOMu a projekt Smart City Polygon.

Seznam se s Pavlem

Michal Loveček

Project Manager

Michal má na starost obchod se zeměmi Beneluxu.

Seznam se s Michalem

Petr Humpolec

Technik přípravy a realizace staveb

Petrovým úkolem je zrealizovat zadaný projekt. Řídí a plánuje výstavbu rozvoden od A do Z.

Seznam se s Petrem

Ondřej Michna

Projektant

Ondra zpracovává projektovou část stavební dokumentace.

Seznam se s Ondrou

Výsledky pro