ING Česká republika

 • Praha 9
 •  ing.cz
 • nad 250 zaměstnanců

INFORMATION RISK MANAGEMENT SENIOR SPECIALIST

před 35 dny

 • Praha
 • Práce na plný úvazek

ING Česká republika

INFORMATION RISK MANAGEMENT SENIOR SPECIALIST

 • Praha
 • Práce na plný úvazek

Co budeš dělat

 • Budeš hodnotit rizika, podílet se na přehodnocení rizik u stávajících aplikací a vyjadřovat k novým projektům z hlediska možného podvodu. U nově vzniklých rizik budeš sledovat, zda pro identifikovaná rizika existují nápravná opatření.
 • Budeš se podílet na zlepšení povědomí zaměstnanců ING v oblastech IT bezpečnosti a podvodů
 • Podporovat IT management při implementaci nových bezpečnostních standardů a procedur v souladu s ověřenými postupy a zároveň sledovat, zda jsou procedury a standardy plněny a dodržovány.
 • Řešením incidentů v oblasti IT bezpečnosti a podvodů.
 • Navrhovat, kontrolovat a schvalovat akční nápravné plány připravené IT oddělením (tyto plány se převážně týkají problémů z penetračních testů, auditu a risk assessmentů)
 • Měřením IT rizik na základě informací z různých zdrojů a připravovat reporty týkající se rizik a kontrol.
 • Dále se budeš zabývat oblastí odolnosti proti kybernetickému zločinu, hodnocením, která se týkají třetích stran spolupracujících s ING a systémy na prevenci podvodů.

INFORMATION RISK MANAGEMENT SENIOR SPECIALIST

Co bys měl/a umět

 • Zkušenosti s projekty ve finančních institucích týkajících se retailu.
 • Zkušenosti v oblasti bezpečnosti IT, řízení informačních rizik nebo auditu alespoň pět let.
 • Znalost IT standardů jako COBIT, ITIL, ISO nebo ISF.
 • Zkušenost s kontrolami v oblasti podvodů.
 • Umět vysvětlit technické věci kolegům mimo IT oddělení na všech úrovních - včetně managementu a zároveň být schopen bavit se i s kolegy z IT na technické úrovni.
 • Komunikovat s kolegy z ústředí ING v Nizozemí.
 • Domluvit se plynule anglicky a být schopen napsat email v angličtině.
 • Potěší nás, pokud budeš mít certifikaci CISA, CISSP nebo jinou týkající se IT bezpečnosti nebo auditu. Technické znalosti:
 • Dobrá znalost operačních systémů Windows/Unix, databází, Active Directory, vnitropodnikových a veřejných sítí, aplikační bezpečnosti a standardů IT.
 • Potřebná je také zkušenost s nástroji pro monitorování a skenování zranitelností, antiviry, skripty, datovou analýzou a počítačovou kriminalitou. Netechnické dovednosti:
 • Aktivně převzít odpovědnost a dotahovat věci do konce.
 • Pomáhat ostatním, aby byli úspěšní.
 • Být vždy o krok napřed.

Co u nás získáš

 • spoustu benefitů

Výsledky pro