PwC

Internship v týmu Finance & Accounting

  • Praha
  • Práce na částečný úvazek
  • Stáž pro studenty
  • Trainee program

Co budeš dělat

V souvislosti se zavedením nových regulatorních požadavků v bankovním sektoru, PwC připravuje řadu mezinárodních projektů zaměřených na komplexní vyhodnocení připravenosti bank na tyto požadavky. Hledáme proto několik studentů, kteří by se chtěli na tomto projektu podílet v rámci part-time stáže.Co budeš konkrétně dělat? Vyhodnocovat datovou kvalitu databází připravených pro vyhodnocení dle připraveného zadání Vytvářet datové analýzy vstupních charakteristik modelů vyhodnocujících kvalitu úvěrového portfolia bank Provádět statistické testování regresních modelů Podílet se na vývoji nových testů a nových postupů Vyhodnocovat soulad interních procesů bank s požadavky regulace na základě předpřipravených formulářů

 Formulovat a kompletovat závěry výše uvedených testů

 

Co bys měl umět

  • hledáme studenty vysokých škol ve 3.-5.ročníku
  • preferované obory studia jsou matematika / statistika (matematické modelování, statistické analýzy), ale i finance / bankovnictví
  • potřebujeme velmi dobrou znalost angličtiny

Co u nás získáš

  • Proč je to zajímavé? Můžeš prakticky aplikovat metody statistické analýzy na reálných mezinárodních projektech – použiješ v praxi to, co se učíš ve škole Získáš tak relevantní praxi / resp. semestrální projekt apod. Buď u nás zůstaneš, nebo touto praxí získáš významné reference pro budoucí zaměstnavatele Práce na projektu je plně finančně ohodnocena Budeš u nás pracovat podle tvého studijního rozvrhu, takže zvládneš hravě obojí